Mi­e­rea de sal­câm

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Cel mai des uti­li­za­tă, ex­trem de gus­toa­să, fă­ră ac­cen­tul ace­la ușor amă­rui spe­ci­fic pre­pa­ra­tu­lui, mi­e­rea de sal­câm preia ca­li­tă­ţi­lor flo­ri­lor și are efect to­nic, înlă­tu­ră aste­nia, cal­me­a­ză tu­sea, gas­tri­ta sau ul­ce­rul. 3-4 lin­gu­ri­ţe pe zi lua­te ca ata­re sau în di­ver­se com­bi­na­ţii (iaurt, se­min­ţe etc.) întă­resc imu­ni­ta­tea, îmbu­nă­tă­ţesc di­ges­tia, aju­tă ini­ma și fi­ca­tul. Co­pi­ii își re­ca­pă­tă pof­ta de mânca­re cu 1-2 lin­gu­ri­ţe zil­nic. Un som­ni­fer ide­al: 2 lin­gu­ri­ţe de mi­e­re într-un pa­har cu apă căl­du­ţă, înain­te de cul­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.