Nu doar plim­ba­re

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Efor­tul fi­zic fă­cut într-o sa­li­nă (se poa­te ju­ca fot­bal, ping-pong, bi­liard, iar pri­chin­deii se pot zben­gui pe te­re­nul spe­cial ame­na­jat pen­tru ei) întă­rește re­zis­ten­ţa or­ga­nis­mu­lui, în spe­cial a sis­te­mu­lui res­pi­ra­tor, fa­vo­ri­ze­a­ză re­gla­rea greu­tă­ţii cor­po­ra­le, are efect bi­ne­fă­că­tor asu­pra psi­hi­cu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.