Tu știi să ale­gi ce­le mai bu­ne ouă?

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETA -

Unul din­tre as­pec­te­le ur­mă­ri­te con­stant de că­tre Li­dl Ro­mânia es­te îmbu­nă­tă­ţi­rea stan­dar­de­lor de bu­năs­ta­re a ani­ma­le­lor. Du­pă ce, înce­pând cu lu­na mai a anu­lui 2016, Li­dl a eli­mi­nat din sor­ti­men­tul său ouă­le proas­pe­te din ca­te­go­ria 3 (pro­veni­te de la găini cres­cu­te în ba­te­rii), de la sfârși­tul anu­lui 2017 toa­te pro­du­se­le Li­dl dez­vol­ta­te lo­cal, ca­re au în com­po­nen­ţa lor ouă, sunt re­a­li­za­te cu ouă ca­te­go­ria 2 (de la găini cres­cu­te în ha­le, la sol), ca­te­go­ria 1 (cu ac­ces în aer li­ber pe tot par­cur­sul zi­lei) sau ca­te­go­ria 0 (ouă eco­lo­gi­ce).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.