O gus­ta­re de­li­ci­oa­să

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETA -

Între me­se, bur­ti­ca ne dă sem­ne că are ne­voie de o gus­ta­re. „Răs­pun­de-i cu o gus­ta­re hră­ni­toa­re!“es­te no­ua cam­pa­nie Acti­via. Pen­tru aces­te mo­men­te, iaur­tu­ri­le Acti­via Ce­re­a­le In­te­gra­le sunt o ale­ge­re in­spi­ra­tă, fi­ind mi­xul hră­ni­tor ide­al ca să te men­ţii în for­mă și să câști­gi ener­gia de ca­re ai ne­voie. No­ul Acti­via Man­go Ce­re­a­le îmbi­nă tex­tu­ra cre­moa­să a iaur­tu­lui, su­cu­len­ţa fruc­tu­lui de man­go și ce­re­a­le­le cro­can­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.