Pe­ri­col pen­tru să­nă­ta­te

Sanatatea de Azi - - STL DE VIATA -

Ex­pu­ne­rea înde­lun­ga­tă la ac­ţi­u­nea ho­ţi­lor de ener­gie poa­te con­du­ce la an­xi­e­ta­te, de­pre­sii se­ve­re, dar și la bo­li de tot fe­lul. Frec­ven­te­le in­dis­po­zi­ţii pe ca­re ţi le cau­ze­a­ză înse­am­nă o pro­du­ce­re în ex­ces a hor­mo­nu­lui stre­su­lui, ca­re, du­pă cum se știe, șu­bre­zește să­nă­ta­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.