între­ba­re de top

Sanatatea de Azi - - SUMAR - Andre­ea Flo­roiu, Bu­cu­rești

Dra­gă re­dac­ţie,

Vre­au să slă­besc nea­pă­rat, așa că am ho­tă­rât să nu mă mai ating de pro­du­se­le de pa­ti­se­rie și, în ge­ne­ral, de fast-food. De do­uă săp­tă­mâni nu mă­nânc de­cât ce gă­tesc aca­să și to­tuși n-am dat jos nici mă­car un ki­lo­gram. Es­te ade­vă­rat că nu am re­nun­ţat com­plet la de­sert. Ce mă sfă­tu­i­ţi?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.