❺ Ulei­ul fa­ce mi­nuni

Sanatatea de Azi - - EĂ FRUM UA ST EĂ -

Ai ri­duri în ju­rul ochi­lor? În fi­e­ca­re se­a­ră, „scal­dă“pen­tru cinci mi­nu­te „la­ba-gâștei“în ulei de mig­da­le sau din se­min­ţe de stru­guri, du­pă ca­re înde­păr­te­a­ză sur­plu­sul cu un șer­ve­ţel moa­le. Pe lângă fap­tul că ri­du­ri­le apă­ru­te de­ja vor fi mai pu­ţin vi­zi­bi­le, vei re­da to­nu­sul pielii sen­si­bi­le din ace­as­tă zo­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.