Par­fu­me­a­ză și pro­te­je­a­ză!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNI -

Inspi­rat de be­ne­fi­ci­i­le mi­ra­cu­loa­se ale plan­tei Aloe Ve­ra asu­pra pi­e­lii,

Dr. Orga­nic a cre­at de­o­do­ran­tul cu Aloe Ve­ra, un un roll-on cre­mă li­chid an­ti­bac­te­rian, ide­al pen­tru cea mai sen­si­bi­lă pi­e­le. Pe ba­ză de Aloe Ve­ra or­ga­ni­că cer­ti­fi­ca­tă, ulei de floa­re­a­soa­re­lui, mușchi is­lan­dez și vi­ta­mi­na E, ofe­ră pro­tec­ţie de du­ra­tă, de­li­ca­tă cu pi­e­lea. Nu con­ţi­ne adi­ti­vi chi­mici dău­nă­tori. Pro­du­se­le dr. Orga­nic sunt dis­po­ni­bi­le în far­ma­ci­i­le Sen­si­blu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.