Trăi­ește pa­si­u­nea!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNI -

No­ua li­nie de pro­du­se B.U. Pas­si­on re­flec­tă en­tu­ziasm, ener­gie, in­ten­si­ta­te, di­na­mism și vi­ta­li­ta­te. Ga­ma con­ţi­ne apă de toa­le­tă, de­o­do­rant na­tu­ral spray și de­o­do­rant bo­dy spray și es­te de­di­ca­tă per­soa­ne­lor ca­re sunt o sur­să in­fi­ni­tă de in­spi­ra­ţie pen­tru cei din jur și ca­re aleg să trăias­că via­ţa con­form cu vi­su­ri­le lor. Aro­me­le pro­du­se­lor sunt pu­ter­ni­ce, sen­zua­le și sur­prind prin esen­ţe­le flo­ra­le și fruc­ta­te exis­ten­te în no­te­le de vârf și de mij­loc: măr roșu, vi­o­le­te și coa­că­ze ne­gre, ca­re am­pli­fi­că pa­si­u­nea împreu­nă cu ia­so­mia, tran­da­fi­rul roșu și tu­be­ro­za.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.