Con­du în si­gu­ran­ţă!

Sanatatea de Azi - - STIRI SĂNĂTATE -

Pen­tru că ve­de­rea es­te cel mai im­por­tant simţ ca­re con­tri­bu­ie la lua­rea de­ci­zi­i­lor la vo­lan, len­ti­le­le Tran­si­ti­ons® de la Essi­lor și Aca­de­mia Ti­ti Aur sunt împreu­nă într-un par­te­ne­riat de co­nști­en­ti­za­re a șo­fe­ri­lor asu­pra ne­ce­si­tă­ţii de a-și pro­te­ja ochii de lu­mi­na pu­ter­ni­că atunci când es­te soa­re sau de re­fle­xii ca­re apar brusc, atunci când con­duc pe timp de noap­te. Len­ti­le­le Tran­si­ti­ons® se adap­te­a­ză la ori­ce tip de lu­mi­nă și con­di­ţii me­te­o­ro­lo­gi­ce și pro­te­je­a­ză efi­ci­ent ve­de­rea de 20% din lu­mi­na al­bas­tră dău­nă­toa­re din in­te­ri­or și pes­te 85% din aer li­ber. www.es­si­lor­tran­si­ti­ons.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.