Trăi­ește o va­ră efer­ves­cen­tă!

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETĂ -

Nou in­tra­te în fa­mi­lia ZAREA Li­ve­ly Col­lec­ti­on, ce­le do­uă sor­ti­men­te de Lam­brus­co, Ro­se și Roșu, te vor sur­prin­de și te vor încânta, de­pășind ori­ce aștep­ta­re. Ce poa­te fi mai plă­cut de­cât un vin friz­zan­te ele­gant, sa­vu­rat in­di­fe­rent de mo­ment, fie că e vor­ba de un brun­ch, o pe­tre­ce­re ne­pla­ni­fi­ca­tă sau o ci­nă cla­si­că în com­pa­nia ce­lor dra­gi? Do­uă spu­man­te ușoa­re, de­li­ca­te și ră­co­ri­toa­re de ca­re te po­ţi bu­cu­ra fă­ră o oca­zie spe­cia­lă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.