Bom­boa­ne cu fruc­te us­ca­te

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

• 250 g cur­ma­le fă­ră sâmburi

• 2 lin­gu­ră go­ji

• 2 lin­guri mi­e­re sau si­rop de ar­ţar

• 50 g ca­cao

• 50 g mig­da­le cru­de

• 100 g nuci fin mă­ci­na­te

• 300 g ful­gi de ovăz

• 2 lin­guri unt de co­cos 1. Hi­dra­te­a­ză cur­ma­le­le, mig­da­le­le și go­ji timp de 6-8 ore, de pre­fe­rat de se­a­ra până di­mi­nea­ţa. Scur­ge-le și mi­xe­a­ză-le în blen­der împreu­nă cu mi­e­rea, până re­zul­tă o pas­tă fi­nă. Hi­dra­te­a­ză ful­gii de ovăz în apa în ca­re au stat la înmu­iat cur­ma­le­le, go­ji și mig­da­le­le. Du­pă 10 mi­nu­te, pu­ne-le în blen­der și mi­xe­a­ză din nou, până ob­ţii o pas­tă cât mai omo­ge­nă. Ames­te­că pas­ta cu pu­dra de ca­cao și un­tul de co­cos. 2. Păs­tre­a­ză pas­ta în fri­gi­der, pen­tru 1/2 oră. Mo­de­le­a­ză bom­boa­ne pe ca­re le vei păs­tra în fri­gi­der până în mo­men­tul ser­vi­rii, dar nu mai mult de 5 zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.