Tra­ta­men­tul an­ti­coa­gu­lant, sal­va­tor

Sanatatea de Azi - - STIRI SĂNĂTATE -

Fi­bri­la­ţia atria­lă crește ris­cul de ac­ci­dent vas­cu­lar ce­re­bral de cir­ca 5 ori și es­te res­pon­sa­bi­lă de apro­xi­ma­tiv 1/3 din­tre ac­ci­den­te­le vas­cu­la­re ce­re­bra­le is­che­mi­ce. Din pă­ca­te, mai pu­ţin de 60% din­tre pa­ci­en­ţii cu fi­bri­la­ţie atria­lă ca­re au in­di­ca­ţie de tra­ta­ment an­ti­coa­gu­lant îl și iau. Es­te im­por­tant de re­ţi­nut că tra­ta­men­tul an­ti­coa­gu­lant „cla­sic“(cu an­ti­vi­ta­mi­ne K) re­du­ce ris­cul de ac­ci­dent vas­cu­lar ce­re­bral cu 67% și mor­ta­li­ta­tea cu 26%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.