Cu aten­ţie!

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

În ci­u­da be­ne­fi­ci­i­lor sa­le in­con­tes­ta­ni­le, be­rea poa­te fi dău­nă­toa­re în anu­mi­te si­tua­ţii, pen­tru că: - es­te o bău­tu­ră al­coo­li­că și cine o bea fă­ră mă­su­ră se poa­te îmbol­nă­vi; - es­te un pu­ter­nic di­u­re­tic, așa că nu se bea în loc de apă pe tim­pul ve­rii, de­oa­re­ce du­ce la des­hi­dra­ta­re; - con­ţi­ne anu­mi­te sub­stan­ţe ca­re pot pro­vo­ca aci­di­ta­te gas­tri­că; - in­te­rac­ţi­o­nea­ză în mod ne­fe­ri­cit cu anu­mi­te me­di­ca­men­te, așa cum sunt se­da­ti­ve­le sau di­ver­se ti­puri de an­ti­bi­o­ti­ce; - ba­lo­nea­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.