Îmbra­că-te în ten­din­ţe!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNI -

Că­tă­lin Bo­te­za­tu a lan­sat o co­lec­ţie ves­ti­men­ta­ră es­ti­va­lă ex­clu­siv în ma­ga­zi­ne­le Kau­fland Ro­mânia, un­de be­ne­fi­cia­ză de un raft de­di­cat, spe­cial ame­na­jat, venind în întâmpi­na­rea ce­lor ca­re vor să-și reîmpros­pă­te­ze gar­de­ro­ba de va­ră, fă­ră să fa­că gau­ră-n bu­ge­tul de va­can­ţă. Pi­e­se­le din co­lec­ţia Sty­le by Că­tă­lin Bo­te­za­tu sunt per­fec­te pen­tru zi­le­le căl­du­roa­se și se re­mar­că prin ver­sa­ti­li­ta­te, ast­fel că tri­co­u­ri­le pot fi asor­ta­te ușor la ori­ce ţi­nu­te, fi­ind po­tri­vi­te tu­tu­ror vârste­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.