TIP A.

Sanatatea de Azi - - TEST -

Ai o re­ac­ţie emo­ţi­o­na­lă pu­ter­ni­că la stres, dar ești ca­pa­bi­lă să te cal­me­zi și să gândești lo­gic. E po­si­bil ca te­nul tău să re­ac­ţi­o­nea­ze ne­ga­tiv, să apa­ră iri­ta­ţii sau coșuri. Pla­ni­fi­că-ţi mai bi­ne tim­pul și ur­me­a­ză o ru­ti­nă zil­ni­că de fru­mu­se­ţe, pen­tru că are do­uă be­ne­fi­cii: aju­tă pi­e­lea să ara­te bi­ne și di­mi­nue­a­ză stre­sul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.