3 pre­pa­ra­te im­por­tan­te

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Tinc­tu­ra: Se pre­pa­ră din 20 g de flori, frun­ze sau fruc­te us­ca­te și mă­run­ţi­te, ca­re se pun la ma­ce­rat în 100 ml de al­cool de 60 de gra­de, vre­me de ze­ce zi­le, într-un bor­can er­me­tic. La sfârși­tul pe­ri­oa­dei, se stre­coa­ră prin ti­fon, în sti­clu­ţe închi­se la cu­loa­re.

Infu­zia: Se pre­pa­ră din ori­ce par­te a plan­tei, cu con­di­ţia să fie us­ca­tă și mă­run­ţi­tă. Se pu­ne o lin­gu­ri­ţă de plan­tă la 250 ml apă clo­co­ti­tă; se la­să aco­pe­rit 15 mi­nu­te, se stre­coa­ră și se be­au 2-3 căni pe zi, în mai mul­te pri­ze, înain­te de me­se­le prin­ci­pa­le, în cu­re de 2-4 luni.

De­coct: Se pre­pa­ră din 100 g de fruc­te zdro­bi­te (la 200 ml de apă re­ce), fi­er­te ze­ce mi­nu­te și lă­sa­te aco­pe­ri­te alte ze­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.