El a fost cel ca­re…

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

● a de­mon­strat că uri­na se for­me­a­ză în ri­ni­chi, nu în ve­zi­ca uri­na­ră;

● a iden­ti­fi­cat co­rect 7 din cei 12 ner­vi cra­ni­eni;

● a des­co­pe­rit ce­le pa­tru val­ve ale ini­mii;

● și-a dat se­a­ma că tur­ba­rea se tran­smi­te de la câini;

● a do­ve­dit că prin ar­te­re și vene cir­cu­lă sânge, nu aer;

● a des­co­pe­rit me­to­da luă­rii pul­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.