Un tra­ta­ment ca­re m-a scă­pat de ne­ca­zuri

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Înain­te să ră­mân însăr­ci­na­tă, abia da­că au­zi­sem de he­mo­roi­zi. Nu știam ce sunt și nici nu voiam să aflu, însă pe mă­su­ră ce sar­ci­na a avansat, m-am tre­zit și eu cu un ast­fel de ne­caz pe cap. Cum n-ave­am voie să fo­lo­sesc ci­ne știe ce me­di­ca­men­te pen­tru a mă tra­ta, am ape­lat la câte­va re­me­dii na­tu­ra­le. Unul din­tre ele es­te com­pre­sa cu aloe ve­ra. Des­pre ace­as­tă plan­tă se știe ca­re are pro­pri­e­tă­ţi an­ti­in­fla­ma­toa­re. Așa că am cum­pă­rat de la ma­ga­zi­nul naturist o sti­clu­ţă cu ex­tract de aloe ve­ra, pe ca­re am bă­gat-o la fri­gi­der, iar se­a­ra, înain­te de cul­ca­re, pu­neam câte­va pi­că­turi pe un disc de­ma­chiant și tam­po­nam ușor zo­na afec­ta­tă. Foar­te efi­ci­ent a fost și ma­sa­jul cu ulei de mig­da­le, ca­re a avut efect emo­li­ent. Așa am reușit să ajung până la mo­men­tul naște­rii, apoi am tra­tat he­mo­roi­zii cu aju­to­rul me­di­ci­nei alo­pa­te. (Cor­ne­lia Ghi­ţă, Cre­ve­dia)

Aloe ve­ra e foar­te ușor de crescut aca­să, în ghi­veci!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.