VANILIA, ARO­MĂ SEDUCĂTOARE

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Aro­ma sub­ti­lă a aces­tei mi­ro­de­nii in­con­fun­da­bi­le ac­ţi­o­nea­ză ca afro­di­ziac ol­fac­tiv. Ca să cre­e­zi o at­mos­fe­ră ca­re vă îmbie la ro­man­tism, fo­lo­sește cu încre­de­re be­ţișoa­re par­fu­ma­te, o lu­mâna­re, câte­va pi­că­turi de ulei esen­ţial cu aro­mă de va­ni­lie.

Esen­ţa de va­ni­lie es­te ob­ţi­nu­tă din­tr-o spe­cie de or­hi­dee.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.