RĂ­CO­RI­TOR ȘI LA-NDEMÂNĂ

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Com­bi­nând sa­voa­rea și su­cu­len­ţa fruc­te­lor cu iaur­tul cre­mos și se­min­ţe­le de in, Acti­via a cre­at do­uă noi iaur­turi de băut pen­tru pau­ze hră­ni­toa­re între me­se, ori­un­de te-ai afla: Acti­via de băut cu se­min­ţe de in și Man­go-Ana­nas sau Ki­wiPa­ră. Ale­ge-ţi sor­ti­men­tul pre­fe­rat și ia-l cu ti­ne în ge­an­tă, pen­tru un mo­ment de re­vi­go­ra­re. Fer­men­tul unic Bi­fi­dus ActiRe­gu­la­ris aju­tă di­ges­tia!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.