Ui­tă de chin cu Ulco­gas­trin!

Sanatatea de Azi - - DIETA -

Fie că apar pe fond de stres, din cau­za unei ali­men­ta­ţii aci­de, a con­su­mu­lui de al­cool sau a fu­ma­tu­lui, gas­tri­ta și ul­ce­rul pot fi învin­se cu aju­to­rul plan­te­lor. Spe­cia­liștii Rot­ta Na­tu­ra au cre­at Ulco­gas­trin For­te, un su­pli­ment 100% na­tu­ral com­pus din 10 ex­trac­te din plan­te.

Ace­as­tă com­bi­na­ţie uni­că are ur­mă­toa­re­le efec­te: ● ac­ţi­u­ne emo­li­en­tă și ci­ca­tri­zan­tă la ni­ve­lul sto­ma­cu­lui ● nor­ma­li­ze­a­ză aci­di­ta­tea gas­tri­că

● aju­tă la eli­mi­na­rea ba­lo­nă­ri­lor ● împi­e­di­că dez­vol­ta­rea bac­te­ri­i­lor ne­pri­e­te­noa­se la ni­vel gas­tric și in­tes­ti­nal ● sti­mu­le­a­ză pro­duc­ţia și eli­mi­na­rea bi­lei.

Cau­tă Ulco­gas­trin, un pro­dus efi­ci­ent al Rot­ta Na­tu­ra, în ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te și far­ma­cii. Află mai mul­te la 021 323 08 00 sau www.rot­ta­na­tu­ra.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.