Întă­rește mușchii pel­vi­eni!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Elvie Trai­ner de la BARZA es­te cel mai in­te­li­gent dis­po­zi­tiv din lu­me spe­cial con­ce­put pen­tru an­tre­na­rea mușchi­lor pel­vi­eni prin exer­ci­ţi­i­le Ke­gel. Es­te mic, con­for­ta­bil, dis­cret și por­ta­bil. Elvie Trai­ner uti­li­ze­a­ză o teh­no­lo­gie pa­ten­ta­tă prin ca­re întă­rește și to­ni­fi­că mușchii pel­vi­eni, pen­tru un mai bun con­trol al ve­zi­cii uri­na­re, re­cu­pe­ra­re pos­tna­ta­lă și îmbu­nă­tă­ţi­rea vi­e­ţii se­xua­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.