MUȘCHI ȘI AR­TI­CU­LA­ŢII FĂ­RĂ DU­RERI

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Ge­lul an­ti­reu­ma­tic Pu­te­rea Ursu­lui® de la Li­fe Ca­re® com­bi­nă plan­te pre­cum men­ta, eu­ca­lip­tul și gin­sen­gul pen­tru un efect ime­diat de încăl­zi­re pu­ter­ni­că, fi­ind foar­te efi­ci­ent în ca­zul du­re­ri­lor reu­ma­ti­ce, mus­cu­la­re și ar­ti­cu­la­re. Pen­tru că sti­mu­le­a­ză cir­cu­la­ţia, es­te to­to­da­tă un bun re­me­diu pen­tru tul­bu­ră­ri­le cir­cu­la­ţi­ei pe­ri­fe­ri­ce. Crește mo­bi­li­ta­tea și con­tri­bu­ie la ate­nua­rea ar­tri­tei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.