REGĂSEȘTE-ŢI STAREA DE BINE!

Sanatatea de Azi - - CALENDAR -

Te­sori d’Ori­en­te adu­ce aro­me­le ori­en­ta­le la ti­ne aca­să, cu no­ua ga­mă Ce­ai Ver­de Mat­cha, in­spi­ra­tă din ve­chi­le ri­tua­luri ja­po­ne­ze de re­la­xa­re a min­ţii și a tru­pu­lui. Cu­nos­cut din ce­le mai ve­chi tim­puri drept un eli­xir al fru­mu­se­ţii, ce­ai­ul ver­de Mat­cha te aju­tă să ai par­te de mo­men­te plă­cu­te de des­tin­de­re și de res­ta­bi­li­re a echi­li­bru­lui in­te­ri­or.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.