MA­JO­RI­TA­TE DREPTUNGHI STOP JOC!

Sanatatea de Azi - - TEST -

Aten­ţie, ești în pe­ri­col! Stre­sul a pus stă­pâni­re pe via­ţa ta și riști să te îmbol­nă­vești. Pro­ba­bil nu res­pec­ţi ora­rul me­se­lor și nu dor­mi su­fi­ci­ent. Tre­bu­ie să-ţi faci timp pen­tru odih­nă și pen­tru re­la­xa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.