Országgyűlési igenek

Udvarhelyi Híradó - - -

A Magyar Országgyűlés a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át.

A február 20-án tartott parlamenti ülésnapon Kövér László házelnök előterjesztésére ötpárti konszenzussal fogadta el a Magyar Országgyűlés azt a törvényt, amely egyfelől a magyar nemzet szellemi öröksége részének tekinti az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatát, másrészt a 450 évvel ezelőtti törvény kihirdetésének napját, január 13- át a vallásszabadság napjává nyilvánítja – tájékoztatott a Magyar Unitárius Egyház sajtószolgálata. Az ünnepi eseményen a mintegy negyven unitárius képviselő mellett részt vettek az erdélyi magyar és szász történelmi protestáns egyházak képviselői is.

A döntés előzményét képezi a Magyar Unitárius Egyház által kezdeményezett és az erdélyi református, illetve a magyar, valamint a szász evangélikus-lutheránus egyház elöljárói által is aláírt előterjesztés, amelyet 2018. január 13-án Tordán, a vallásszabadság ünnepe alkalmával adott át Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyi igazgatója a Magyar Országgyűlés, Románia Parlamentje, valamint az Európai Parlament jelen lévő képvi

Az ünnepi törvényhozás rendjén Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke elmondta, „e törvénynek köszönhetően a reformáció különböző ágai szabadon és békés úton alakulhattak önálló egyházakká, aminek eredményeként a későbbi évtizedekben kialakulhatott a négy bevett vallás rendszere”. Majd hozzátette, „mindezek által Erdély a vallásszabadság és a felekezeti türelem földjévé vált, menedéket nyújtva a más országokból elüldözötteknek is”.

Az ünnepi törvény méltó főhajtás az 1568-ban Tordán elfogadott vallásügyi törvény előtt, amely a világon először mondta ki a modern demokrácia egyik alapértékét, a szabad vallásgyakorlás jogát. A Budapesten elfogadott törvény indoklása szerint „a tordai törvényben foglalt eszmeiség, a közösség vallási önrendelkezése a modern demokrácia egyik előzményeként is értékelhető, amely a történelmi fejlődés során a nyugati civilizációban általános elismerést nyert, és amelyet méltán tekinthetünk a keresztény Európa egyik alapértékének”.

Az elfogadott törvény történelmi jelentőségének tudatosítása érdekében március 9-én jubileumi konferenciára kerül sor az Országházban amit ünnepi gá

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.