Díjnál értékesebbet is nyertek

Zkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium csapata a bibliaismereti vetélkedőn

Udvarhelyi Híradó - - HIT-VALLÁS - MOLNÁR MELINDA

e rendezik meg yi és partiumi átus kollégiumok ak bibliaismereti dőjét. A tíz feleanintézet növenk múlt hét vérosvásárhelyen megmérettetésodik helyezést székelyudvarczkamadarasi gely Református m csapata.

ti találkozások, ismerdések, a kapcsolatok mélyítése jegyében gyűlévről évre más-más isz erdélyi és partiumi s kollégiumok diákjai: reti tudásukat négyfős számára összeállított ön mérik össze. Idén a rhelyi Református Kolléházigazdája a versenyyen a Baczkamadarasi y Református Kollégiui István 12. B, Kovács Tavalamint Iszlai Virág és a 9. B osztályos tanuló – mondta el Juhász Zollelkipásztor, az udvark felkészítője.

zés

ásztor örömmel szárról, hogy a diákok nemcsak érdeklődnek e verseny iránt, hanem a túljelentkezés miatt belső megmérettetésen nyernek kiválasztást a részvételre. „Ez azt jelzi, hogy Isten Igéje a 21. században is élő és ható. Nagy öröm látni ifjainkat, ahogyan elmélyednek a Szentírás egy-egy kijelölt könyvének, témájának tanulmányozásában, ami által közelebb kerülnek a szöveg, a kortörténet, az események jobb megértéséhez is, de végső soron az Élet Urához, Jézus Krisztushoz. A vendéglátó iskola színes, gazdag programmal nyújtott betekintést a marosvásárhelyi diák- és kulturális életbe. A lelkes udvarhelyi csapatnak nemcsak a hétvégén átélt események, élmények, érzések váltak emlékezetesekké, hanem az idei verseny témáinak, Dániel könyvének és Lukács evangéliumának kimerítő megismerése által a vetélkedőn elért második helyezés is.”

Nem ellenfelek

A tizedikes, nem látó Kovács Tamás unitárius vallású diák teológiára készül. „Számomra ez a vetélkedő nem azt jelenti, hogy Erdély református kollégiumai egymással vagy egymás ellen versenyeznek, hanem azt, hogy egymással találkoznak. Mi, diákok itt megtalálhatjuk akár legjobb barátainkat, és a régebbi, évente visszatérő ismerősökkel is élő kapcsolatot tarthatunk. Azért szeretem ezt a vetélkedőt, mert a készülés során mélyen tanulmányozhatom a Szentírást, valamint hasonló érdeklődésű fiatalokkal ismerkedhetek meg” – mondta.

A kolozsvári teológiára készülő Telegdi István református vallású végzős diák úgy fogalmazott: „Jézus Krisztus arról tanít minket, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek nevében, ott Ő is jelen van. Egy ilyen verseny alkalmával, pontosabban a felkészülés során még inkább keressük, és meg is találjuk a Vele való közösséget. Természetesen minden egyes verseny más, de az eddigi tapasztalatok alapján úgy érzem, hogy valahányszor bibliaismereti vetélkedőre kerül sor, az ottani hangulat nem olyan, mint általában a versenyeken. Nem az ellenfeleket látjuk társainkban, hanem velük együtt örülünk a Krisztussal való közösségben. Ezen a versenyen is így történt. Elmondhatatlanul jó érzés volt az, amikor közösen próbáltuk megfejteni a Szentírás rejtelme- it, hogy közös erővel kerestük Jézus Krisztus nekünk, fiataloknak szánt üzeneteit.”

Örök kincsek

„Csapatunk nagyon különleges volt, hasonlóan meghitt, szeretetteljes együttműködésben még sosem volt részem, részünk – folytatta Telegdi István. – Hiszen a verseny kezdetén körbeültük az asztalt, és egymás kezét megfogva, együtt imádkozva vártuk a tételek kiosztását, majd azok befejezése után együtt adtunk hálát az Úristennek a lehetőségért és az erőért, amelyet adott a feladatsor megoldásához. (…) Olyan kincseket gyűjtöttünk, amelyeket sem a moly, sem a rozsda meg nem emészthet, hiszen jobban megismertük Istent, egymást és magunkat, ugyanakkor nagyon sokat tanultunk társainktól. Csapatunkból kiemelt figyelmet és hatalmas köszönetet kaphat Tamás, hiszen sokat tanultunk tőle. Nagyon sok mindent megtanultunk értékelni általa, és talán ő volt az, aki mindvégig szívből jövő mosollyal, irigylésre méltó nyugodtsággal, valamint követésre méltó, Istenbe vetett hittel és bizodalommal tartotta bennünk a lelket. Köszönettel tartozunk továbbá Juhász Zoltán iskolalelkészünknek, akire mindvégig bármiben számíthattunk, aki biztatott, bízott bennünk, és értékelte munkánkat. Összességében elmondhatom, hogy megérte a tanulás, megérte az erőfeszítés, és a második díjnál valami értékesebbet is nyertünk: egymás őszinte baráti szeretetét, Isten útjainak bőségesebb ismeretét. Ez a csapat egy kis családdá kovácsolódott össze a felkészülés és a verseny során” – összegezte.

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Lukács Lilla, Iszlai Virág, Telegdi István, Kovács Tamás diákok és Juhász Zoltán lelkipásztor

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.