Heti találkozások Bencédben

Udvarhelyi Híradó - - HIT-VALLÁS - M. M.

hívogató látvány alkos kivilágított ablakaiéges környezetével az di unitárius templom. estéin hosszú haranggybe a gyülekezet aprahétfőtől péntekig olyan elkészek voltak az igeakik még nem szolgálmondta el kérdésünkre kei Ildikó helyi unitárius zúttal vendégeik voltak akab segesvári unitári, Tüzes-Bölöni Ferenc i református lelkész, őkés-Bencze Zsuzsánószentmiklósi, Lőrine kissolymosi és Tódor kelykeresztúri unitáriek.

A két Bencéd gyülekezete több estén át hallhatta a karibi kesztyének idei imahétre szó- ló igei üzenetének lelkipásztori tolmácsolását. Miként szabadította meg Isten a gyarmati rend- szer megpróbáltatásaitól az Ő népét. Szó esett a leigázottak jogfosztásáról, önazonosságról, emberi méltóságról, szabadságról, illetve önmeghatározásról. „Ma a különböző felekezetű karibi keresztények Isten kezét látják abban, hogy véget ért a rabszolgaság. Istennek ez a szabadítása, a szabadság elhozása közös tapasztalat” – mondta szerdán Tőkés-Bencze Zsuzsánna gyergyószentmiklósi unitárius lelkész.

Mi csütörtökön Lőrinczi Levente kissolymosi unitárius lelkészt arról is faggattuk, hogyan érzi magát szolgálati helyén. A szeme is mosolygott, amint a kissolymosi gyülekezetről be- szélt, illetve a faluról, ahol érezni a tisztaságot, önzetlenséget és egymás segítését.

Az imaheti estéken a helyi nőszövetség tagjai szavaltak, kórusuk pedig új, ez alkalomra betanult repertoárral köszöntötte a vendégeket. Ugyanakkor megajándékozták a szolgálatvégzőket helyi kiadványokkal és a Papp Emőke által készített virágkaspóval. A következő hetekben előadók részvételével folytatódnak a nőszövetségi alkalmak, március első péntekén pedig a gyergyószentmiklósi unitárius nőszövetség meghívására részt vesznek az ottani ökumenikus női világimanapon.

FOTÓ: VERES NÁNDOR

Lőrinczi Levente kissolymosi unitárius lelkész Isten országáról beszélt

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.