Zés a szolgálatvégzőknek

Udvarhelyi Híradó - - ÁLIS -

ekezetekben önzetlgálatot vállaló preszámára a hétvégén ándékalkalmat biztosíelyudvarhelyi Reformázmegye. A Sárospataki us Teológiai Akadémia erképző Főiskola tanásodszor tanultak gyütési, teológiai, bibliai, lelkigondozói ismeremélik, jövő télen alkalfolytatni a tanulmányi

házmegyei presbitervendégei voltak Enghy odor Ferenc, valamint yula sárospataki tanáaz egyházmegye több fél száz presbiterkültartottak előadásokat varhelyen, az erre kiságú szombatfalvi reemplomban.

k – elhívottak

áhítaton Pásztor Gyu ként a családi asztalnál vagy a templomban kinek-kinek helye van, úgy megvan a helye mint élő kőnek az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban, illetve az egyházban mint szervezetben. Az elhivatás bibliai példáiról és a hitvallások szerepéről dr. Enghy Sándor, a János szerinti evangéliumról Fodor Ferenc beszélt. Nagy érdeklődés övezte a bibliai elhívás- és küldetéstörténeteket, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy Istennek terve van az adott kor emberével. Együtt keresték a választ arra, hogy mi a szándéka Istennek a mai gyülekezetekkel, milyen küldetést bíz rájuk. A gyülekezeti látogatásokról, az evangélium továbbadásáról Pásztor Gyula osztotta meg ismereteit.

Útravalók, tervek

Pitó Zsolt lelkipásztor, miszsziói előadó a jó hangulatú és ról kérdésünkre elmondta, az énektanulás alkalmával arra figyeltek, miként érezhetik át azt, amiről az egyházi énekek szólnak. A fórumbeszélgetésen feltehették kérdéseiket, értelmezték az elhangzottakat. Kérték, hogy a gondnokoknak és főgondnokoknak szervezzenek egy önálló alkalmat az őket érintő kérdésekről. A szünetek alkalmat biztosítottak a személyes találkozásokra.

A szombati áhítaton Kántor Csaba esperes, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese buzdította a szolgáló presbitereket, akik a megbízáshoz ezúttal is használható szakmai segítséget kaptak. Hálásak a szombatfalvi gyülekezetnek a helyért és a gondoskodó vendéglátásért. A missziói előadó örül, hogy újra meg tudták szervezni a képzést, hálás a hozzáállásért. Úgy érzi, közelebb kerültek egymáshoz és Krisztushoz

FOTÓ: VERES NÁNDOR

A nyitó áhítat témáját csoportosan beszélték meg

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.