Про­грам­ма на неде­лю: 25-31 ян­ва­ря 2016 г.

AiF Kaliningrad - - АКТУАЛЬНО - 13.00 u/- &qrlepjh. q`c`. p`q- qbeŠ. )`qŠ| 1[ (12+) 15.05 u/- &qrlepjh. q`c`. p`q- qbeŠ. )`qŠ| 2[ (12+)

ПО­НЕ­ДЕЛЬ­НИК, 25 ЯН­ВА­РЯ

05.45 u/- &`qŠephjq m` nkhl

ohiqjhu hcp`u[ (12+) 10.10 u/- &qrlepjh. q`c`. g`Š

lemhe[, qx`, 2010 . (16+)

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.