ОТ­ВЕ­ТЫ

Metro Russia (St. Petersburg) - - РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ОТДОХНИ -

Рис. 26. Шкаф. 24. Дю­ма. 23. За­мок. 22. Нер­па. 21. Асад.

15. Бут­сы. 13. Ор­лец. 12. Пи­ния. 11. Ло­те­рея. 9. ни­ца. Го­сти8. .»Аякс« 7. Эс­ку­лап. 4. Ма­ят­ник. 3. .»Ло­ли­та« 2. Ше­девр. 1. вертикали: По

Ар­ка. 30. Ара­мис. 29. Ида.

28. Корч­ма. 27. Юби­ляр. 25. Янц­зы. 20. Ги­брид. 19. Али. 18. На­лёт. 17. Ки­сет.

16. Ока­пи. 14. Апломб. 10. Ар­га­ли. 7. Те­мир­тау. 6.

Ре­зо­нанс. 5. горизонтали: По

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.