ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ

Moskovski Komsomolets - - Курьер Культуры -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Го­ло­лед. 4. Плом­бир. 10. Бе­лиз­на. 11. Ата­визм. 13. Опус. 14. Герб. 15. На­чи­на­ние. 16. Крыш­ка. 18. Яб­ло­ко. 20. Мо­то­бол. 22. На­стой­ка. 23. Ре­ве­ранс. 24. Экс­по­нат. 27. Ка­ни­ку­лы. 30. Зо­лов­ка. 32. Об­ла­ва. 34. Па­ни­ка. 35. По­лу­фи­нал. 36. Ланч. 38. Гу­ща. 39. Ге­не­тик. 40. Кон­верт. 41. Ас­фальт. 42. Диа­метр. ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Га­лоч­ка. 2. Овес. 3. Ехид­на. 5. Ли­врея. 6. Мозг. 7. Раз­брод. 8. Ка­ни­стра. 9. Ка­лам­бур. 10. Бу­тыл­ка. 12. Ме­ло­ман. 17. Ко­сто­прав. 19. Бар­ри­ка­да. 20. Май­о­нез. 21. Ла­ван­да. 25. Кер­линг. 26. Тол­куч­ка. 27. Кув­шин­ка. 28. Ли­ли­пут. 29. По­шли­на. 31. Ка­ва­лер. 33. Апрель. 34. Плав­ки. 37. Че­та. 38. Грим.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.