Viorel HIRGEU, 32 de ani, Moldova

Novaya Gazeta - - МOСКВИЧИ -

Specialitatea:colector de ¿guri monumentale

— Pentru aŦa lucru, macsim plĆtesc în jur la 80 de mii. La mine se primeste în jur la 60 mii. Am venit aici pentru prima datĆ dupa ŦcoalĆ cu tĆtĆl. Tata e militar. Aici împreunĆ ne ocupam cu construcŨia. Atunci a fost prima Ŧi ultima oarĆ cînd am lucrat sub conducerea cuiva. Dami bĆeŨi — Ŧi eu formez brigadĆ. Avem cĆsute-vagoane în zona industrialĆ. TrĆesc de obicei, cîte douĆ persoane în cĆsutĆ. Tu trĆesc singur. Dupa profesie sînt auto mecanic — în Moldova mĆ ocupam cu maŦine pĆlite. Acolo în genere maŦinile Europene sînt mai eftene. Eu sînt nĆscut în Pridnestrovie, în satul Filipeni. Satul pînĆ acum se extinde, de fapt mulŨi pleacĆ. Fratele meu de exzemplu traeŦte în Moldova, dar lucreazĆ în Europa.

La noi în Moldova tot au descis un monument asemĆnĆtor cu Peretele de Durere, dar mai mic. În familia mea probabil au fost represionaŨi, dar nus convins. Bunica Ŧi bunelu au murit degrabĆ. Bunelul a luptat în razboiul doi mondial pentru Uniunea SoveticĆ. Numai dupĆ anii nouĆzeci în prefecturĆ sînt atîrnate portretelle soldaŨilor care au luptat pentru Romînia.Eu am citit, cĆ cele mai mari represii în Moldova au fost dupa anul 1945. Pentru cĆ Ũara noastrĆ a fost despĆrŨitĆ în douĆ dupĆ ce armata sovetica în antul 1940 a întrat în Moldova (Besarabia) si a fost despĆrŨitĆ de Romînia. Dar nu sînt prea convins — tu mai citeŦte.

Cel mai mare vis în viaŨa mea — este cel mai simplu. Doresc sĆ am un lucru nu departe de casĆ, sĆ ¿u alĆturi de familia mea. În rest fac totul singur. Cea mai mare problemĆ în viaŨĆ — este despĆrŨirea de cei dragi.

Spun cĆ moscoviŨii sunt oameni rĆi, dar de fapt sunt niŦte oameni sinceri Ŧi receptivi. Dar veniticii mĆ umilesc. Din cauza asta nu ¿ecare rus are un loc sub soare în Moscova.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.