Пре­зен­та­ция но­во­го Audi A8 на вы­став­ке­кон­фе­рен­ции Audi, Бар­се­ло­на

Numéro (Russia) - - Mode -

1. Вик­то­рия Иса­ко­ва 2. Ека­те­ри­на Мци­ту­рид­зе. 3. Уи­льям Лам­бер­ти с же­ной. 4. Иван Ур­гант и Марк Лих­те.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.