Гастро­но­ми­че­ский ужин Grey Goose Atelier of Taste, Москва

Numéro (Russia) - - Mode -

1. Ана­ста­сия Ра­го­зи­на. 2. Анна Ма­ка­ро­ва. 3. Вик­то­рия Ше­ля­го­ва и Дмит­рий

Ду­дин­ский. 4. Ма­ри­на Изи­ло­ва и Ирак­ли Ро­до­ная.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.