Evo šta građani Srbije imaju od otvaranja poglavlja 23 i 24

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA - Nl / mrpllll

PRAVILA - Građanske parnice ne bi trebalo da traju duže od dve godine, a krivični sporovi najviše pet. Za slične slučajeve, ma gde se suđenja odvijala, biće donošene ujednačene presude, a politika više neće imati uticaja na sudstvo. Državne institucije i njeni funkcioneri biće pod još jačom kontrolom

KRAĆA SUĐENJA

Zastarevanje predmeta dosad je bilo ozbiljna boljka srpskog pravosuđa, a dešavalo se da pojedini slučajevi traju i 20 godina. Sudski predmeti u

Srbiji trajali su mnogo duže nego u zemljama EU. Ubuduće građanske parnice ne bi smele da traju duže od dve, a krivične više od pet godina.

NEZAVISNO SUDSTVO

Sudije će biti odvojene od političkog uticaja. Postupak imenovanja i razrešenja, ali i napredovanja, moraće da bude jednoobrazan i transparentan. Osim toga, imenovanje predsednika sudova, kao i Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca, moraće da bude odvojeno od politike, zbog čega će verovatno, morati da se menja Ustav. nezavisnih tela. Na sve ovo se obavezala Srbija usvajanjem akcionih planova za poglavlja 23 i 24 koja su pre dva dana otvorena u Briselu. Naši sagovornici ocenjuju da promene građani neće osetiti preko noći, već da se one mogu očekivati u narednih pet godina.

MANJA ADMINISTRACIJA

Jedna od najvećih zamerki kada je reč o policiji tiče se toga da je pregolema administracija, dok je malo ljudi koji rade na terenu. Policija će morati da bude odgovorna i bez političkih pritisaka.

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Veća ovlašćenja dobiće Agencija za borbu protiv korupcije, a na bolji tretman može da računa zaštitnik građana i poverenik.

LAKŠE DO NASLEDSTVA

Jedna od koristi za građane Srbije je i to što će ubuduće biti međusobno priznate presude u građanskim i trgovinskim pitanjima, bez obzira na to da li su donete u Srbiji ili nekoj od zemalja EU. To je naročito važno za građane Srbije koji još imaju nerešena pitanja u vezi sa nasleđivanjem imovine u bivšim jugoslovenskim republikama, a koje su sada članice EU.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.