Grade most kod Ade Huje 2018.

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD / VODIČ -

DUNAV Beograd bi trebalo da dobije još jedan most preko Dunava, kod Ade Huje, dužine skoro tri kilometra, ali tek za dve godine, pošto se reše i imovinsko-pravni odnosi na lokaciji, saopštio je gradski arhitekta Milutin Folić. Predviđeno je da se gradi u četiri segmenta - od Pančevačkog puta do obaloutvrde, od obaloutvrde do Ade Huje, od

Ade do Višnjičkog bulevara i od Bulevara do Slanačkog puta. Novi most planiran je kao deo srednjeg prstena oko prestonice.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.