APR: Vreme za registraciju firme skraćeno na 24 sata

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA -

PROCEDURA - Vreme registracije firme i izdavanja poreskog identifikacionog broja skraćeno je na maksimalnih 24 sata, i zbog unapređenja jednošalterskog sistema registracije u okviru koga su Agencija za privredne registre i Poreska uprava objedinile svoje procedure. Od uvođenja unapređenog jednošalterskog sistema registracije, za prvih pet meseci primene dodeljeno je 21.499 PIB-ova.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.