Dokumenta za upis

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA -

Original svedočanstva svih razreda srednje škole

Original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu

Izvod iz matične knjige rođenih

Dva ŠV-20 obrasca

Prazan indeks

Dve fotografije formata 4,5 cm x 3,5 cm

Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.