Ove godine raspust manje

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA -

POLUGODIŠTE Prvo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji počinje danas, a završava se 27. januara 2017. godine. Prema kalendaru obrazovnovaspitnog rada za osnovne škole, drugo polugodište počinje 13. februara 2017. godine, a završava se 30. maja za učenike osmog razreda, odnosno 13. juna za učenike od prvog do sedmog razreda. Drugo polugodište za učenike srednjih škola završava se

20. juna 2017. godine. Drugo polugodište za učenike četvrtog razreda gimnazije završava se 23. maja, a za učenike trećeg razreda trogodišnjeg i četvrtog razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola 30. maja.

Zimski r spust biće i ove školske godine podeljen n dv del4. Prvi deo počinje 4. j4nu4r4 2017. godine, 4z4vrš4v4se 6. j4nu4r42017. godine, dok drugi deo počinje 30. j4nu4r42017. godine, 4z4vrš4v4se 10. febru4r4 2017. godine.

Prolećni r4spust počinje 13. 4pril4 2017. godine, 4 z4vrš4v4 se 17. 4pril42017. godine.

Na osnovu pravilnika o kalendaru za osnovne i srednje škole za školsku 2016/2017. godinu, učenici će imati jedan raspust manje, odnosno neće imati jesenji raspust.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.