Skupite lišće ispred zgrade, kazne do 100.000 dinara

24 Sata (Serbia) - - BEOGRAD / VODIČ -

RED - Stanari stambenih zgrada moraće da zavrnu rukave i sami pokupe lišće u svojim dvorištima ako ne žele da plate kaznu za kršenje komunalnog reda.

- Odluka o komunalnom redu kaže da se o urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade. To podrazumeva da površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad - rekli su iz Sekretarijata za inspekcijske poslove. Novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice (Skupština zgrade) i novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu ako površinu oko zgrade ili ograde ne drži u urednom stanju ili za radove ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.