Preko 1.000 mesta za doktorande

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA -

KVOTA Za školsku 2016/17. godinu aktom Vlade Republike Srbije odlučeno je da se iz budžeta za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija finansira 775 studenata bez AP Vojvodine. Na teritoriji AP Vojvodine finansiraće se

229 studenata iz budžeta Republike Srbije, dakle ukupno 1.004 studenta.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.