Primanje informacija

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA -

UČENJE "Ne koristi se ista tehnika za učenje i za čitanje beletristike. Ljudi mogu da nauče koji princip čitanja i primanja informacija da primene na koji tekst. Kada se uči, tekst se ne prolazi samo jednom, nego nekoliko puta i u svakom trenutku se hvataju različite informacije. Sa druge strane, kad se čita beletristika ne poštuju se principi učenja nego se čita tako da je udobno", naglašava Jelena.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.