Ministarstvo: Pratićemo situaciju

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA -

EFEKAT Iz Ministarstva prosvete kažu da studenti visokoškolskih ustanova koje ne postupaju u skladu sa zaključkom Odbora i dopisom mogu da se obrate nadležnim organima same visokoškolske ustanove i Ministarstvu. “Ministarstvo će u okviru svoje nadležnosti da prati rad visokoškolskih ustanova i kontaktira sa onima koji ne postupe u skladu sa zaključkom Odbora. Pratićemo realizaciju i efekte zaključka Odbora, o čemu će biti obavešten i Odbor i javnost.”

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.