Upravnici zavode red u zgradama

Stanodavci neće moći da izbegnu porez na iznajmljivanje stana, svaka zgrada imaće svog upravnika i svi stanari moraće da plaćaju održavanje

24 Sata (Serbia) - - НАСЛОВНА СТРАНА - M. Tašković

To su tri ključne novine Predloga zakona o stanovanju koji bi trebalo da bude usvojen u Skupštini do kraja decembra. Ako stanari ne mogu da se organizuju i izaberu upravnika među sobom ili da angažuju profesionalca sa strane, opština će u zgradi uvesti prinudnu upravu i angažovati profesionalnog upravnika s liste koju će voditi Privredna komora Srbije. Njega će plaćati stanari dok ne izaberu upravnika među sobom.

ZAKON - To su tri ključne novine Predloga zakona o stanovanju koji bi trebalo da bude usvojen u Skupštini do kraja decembra, a evo koji su još predlozi.

Upravnik zgrade

Po novom zakonu, posao upravnika neće biti plaćen ako ga stanari sami izaberu među sobom. S tim što stanari imaju mogućnost da angažuju i profesionalnog upravnika van zgrade kojeg će plaćati po stanu od 200 do 350 dinara mesečno.

Prinudni upravnik

Ukoliko stanari ne mogu da se organizuju i izaberu upravnika među sobom ili da angažuju profesionalca sa strane, opština će u zgradi uvesti prinudnu upravu i angažovati profesionalnog upravnika s liste koju će voditi Privredna komora Srbije. Njega će plaćati stanari dok ne izaberu upravnika među sobom.

Upravnik zgrade = menadžer

Upravnici zgrada će imati sličnu funkciju kao dosadašnji predsednici skupštine stanara, samo sa naglašenom menadžerskom ulogom. Upravnik je taj koji treba da obavesti nadležne organe da obave neku hitnu intervenciju ukoliko je potrebna, da vodi računa o olucima, zaključi ugovor u ime stanara sa javnim preduzećima, odnosno zastupa zajednicu stanara u svim pravnim poslovima.

Podaci o podstanarima

Na osnovu novog zakona, stanodavci će morati da dostave podatke o zakupcima upravniku zgrade, što znači da neće više moći da izbegnu plaćanje poreza na iznajmljivanje stana.

Stanari odgovaraju za štetu

Mnoge zgrade trenutno nemaju ni skupštinu stanara, a kamoli predsednika, pa se ne zna ko je odgovoran za štetu koja nastane

zbog neadekvatnog održavanja višespratnice. Novim zakonom će stanari sami brinuti o spoljašnjem i unutrašnjem uređenju zgrada. Zgrade ne smeju da ugrožavaju treća lica. Ukoliko dođe do štete nastale neadekvatnim održavanjem zgrade, odgovaraju svi stanari.

Izvršitelji naplaćuju kazne

Ukoliko neko od stanara ne bude želeo da plaća naknadu za održavanje zgrade, upravnik će imati pravo da dokaze o neplaćenoj naknadi podnese privatnim izvršiteljima. Kazne za neplaćanje održavanja zgrade iznosiće od 5.000 do 50.000 dinara.

Registar o zgradama

Jedinstvenu evidencija podataka o stambenim zajednicama vodiće Agencija za privredne registre i biće javno dostupna na internet-strani agencije. Rok za formiranje registra svih stambenih zgrada u Srbiji je 12 meseci.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.