"Doprineću Srbiji"

24 Sata (Serbia) - - AKTUELNO / SVET / EKONOMIJA -

POVRATAK “Samo ova nagrada koju je dobio profesor Feringa otvorila je mnogobrojna vrata za nas, njegove studente. Takođe, uvek je prisutno i pitanje ostvarivanja na privatnom planu i zasnivanje porodice. Teško je napraviti kompromise u obe sfere života. I zato, ako u nešto ne sumnjam, ne sumnjam da ću jednog dana doprineti Srbiji”, kaže Dušan.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.