Impresum

24 Sata (Serbia) - - PLANETA -

Izdavač: „Sky comm group” d.o.o, Dimitrija Tucovića 28a, Beograd. Generalni direktor Milenko Škarić,

glavni i odgovorni urednik

Dejana Babović.

Godina X, broj 2.657, cena 0 dinara.

List izlazi radnim danom. Rukopisi se ne vraćaju. Štampa „APM Print”.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.