Strani mediji: Vučić je “srpski Vili Brant”

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

Predsednika srbije Aleksandra VučiN ća, od njegovog autorskog teksta u “cliN cu”, evropske diplomate porede sa ViliN jem crantom, nemačkim političarem koji je RZ7R. godine dobio oobelovu nagradu za mir, ukazuje bečki dnevnik “ttandard” i ocenjuje da se on usudio da pokrene debatu o losovu koja obećava pozitivN ne efekte.

mist ističe da više od devet godina od jednostranog proglašenja nezavisnoN sti losova srpski predsednik poziva svoN je građane da moraju to da prime k znaN nju. Od tada, konstatuje list, on se poredi sa crantom, koji je početkom RZ70Ni” doN neo promenu kursa u politici prema jstoku N “preokret kroz približavanje”.

Vučić, koji u trbiji ima podršku većine stanovništva, usuđuje se da pokrene debaN tu koja obećava pozitivne efekte, ocenjuje “ttandard”. mist navodi da trbija time moN že da, iza sebe ostavi teret prošlosti i to bi moglo u čitavom regionu doneti konačno razjašnjenje odnosa među državama bivN še Jugoslavije i normalnost.

“ttandard” ocenjuje da je Vučić glavN ni lider na calkanu, a takvog ga već duN že smatraju oemačka i fvropska komisiN ja, te da se svojim novim korakom jasno definisao kao “čovek Zapada”.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.