MUP raspisao konkurs za 100 vatrogasaca

24 Sata (Serbia) - - POLITIKA / DRUŠTVO / EKONOMIJA -

MUP je objaVio konkUrs za o“uku vatroN gasacaM a da “i neki kandidat prošaoM moraM između ostalogM da ima između RZ i T0 goN dina životaM završenu srednju školu i polozen vozački ispit d kategorije. oa konkursuM koji je raspisan RR. avgusta i traje T0 danaM “iće iza“rano R00 polaznikaM a oni ćeM kažu iz MiN nistarstva unutrašnji” poslovaM proći o“uku nakon koje će postati vatrogasci. landidati mogu da podnesu prijave policijskoj stanici u mestu pre“ivališta. ttručna o“uka oni” poN laznika koji “udu iza“rani trajaće R7 radni” nedelja.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.